Dibas legt zich toe op performance adviezen en de uitvoering van deze adviezen.
De aanpak laat zich als volgt samenvatten:

Benadering vanuit de gebruiker

Dibas benadert database performance vanuit de gebruiker.
In een enkel geval kan een gebruikerstraining de problemen al gedeeltelijk oplossen.

Overzichtelijke inventarisatie van bottlenecks

Dibas verzamelt en inventariseert zelfstandig
of in samenwerking met de gebruikers alle schermen die te langzaam zijn.
De keuze van werkwijze wordt in overleg met u bepaald.

Tussentijdse evaluatie

Dibas zorgt voor een tussentijdse evaluatie.
Zo houdt u een vinger aan de pols en kunt u zo nodig bijsturen.

Een onafhankelijke blik

Toegankelijke rapportage

Dibas hecht veel waarde aan een heldere rapportage;
toegankelijk voor de manager zonder technische achtergrond.

Resultaten direct meetbaar

Dibas test de performance verbeteringen bij de gebruikers.
Het resultaat is dus direct meetbaar.