De onderstaande situatie laat het effect zien van een eenvoudige performanceverbetering:

Bedrijf X heeft 200 callcenter medewerkers in dienst, die dagelijks gemiddeld 10 keer persoonsgegevens opvragen uit de database.
Bij elke opvraging van persoonsgegevens moeten zij 30 seconden wachten alvorens deze op het scherm verschijnen. De lange wachttijd kost het bedrijf dagelijks 17 uur! Stel dat na performance verbetering de wachttijd is geminimaliseerd tot 2 seconden. Dan is het tijdverlies nu nog slechts 1 uur per dag. Een grove berekening wijst uit dat dit bedrijf jaarlijks 2 f.t.e. kan besparen...